Współpraca

Współpraca jest mile widziana i będzie zapisana w podziękowaniach.

Akceptuję wkład w projekt przy użyciu próśb o pociągnięcie danych ("pull requests") na Github.

Prośby o pociągnięcie danych ("pull requests")

  • Standard kodowania PSR-2 - Najprostszym sposobem użycia tej konwencji jest zainstalowanie PHP Code Sniffer.

  • Dodaj testy! - Twoje poprawki nie zostaną zaakceptowane, jeżeli nie będą posiadały testów.

  • Dokumentuj wszelkie zmiany w zachowaniu - Upewnij się, że README.md i wszystkie inne ważne dokumentacje są aktualne.

  • Weź pod uwagę mój cykl wypuszczania wersji - Staram się podążać zgodnie z wytycznymi SemVer v2.0.0. Nieplanowane zmiany w publicznym API nie są dopuszczalne.

  • Twórz gałęzie z nowymi funkcjonalnościami - Nie proś mnie o pociągnięcie danych z Twojej gałęzi głównej.

  • Jedna prośba o pociągnięcie danych ("pull request") na funkcjonalność - Jeżeli chcesz zrobić więcej niż jedną funkcjonalność, wyślij więcej próśb o pociągnięcie danych ("pull requests").

  • Wyślij spójną historię - Upewnij się, że każdy indywidualny "commit" w Twojej prośbie o pociągnięcie danych ("pull request") ma znaczenie. Jeżeli wykonałeś jakieś pośrednie polecenia "commit" podczas programowania, proszę, abyś je połączył przed wysłaniem.

Uruchamianie testów

$ vendor/bin/phpunit