Strona główna

Celem niniejszej strony jest dostarczanie otwartych i darmowych bibliotek programowanych w PHP.

Cechami charakterystycznymi dla każdej biblioteki są: