Wersja 1.4.1 biblioteki Kocuj DI

Pojawiła się nowa wersja biblioteki Kocuj DI. Dodano poprawkę do poprawnego tworzenia dokumentacji kodu.