Wersja 1.1.0 biblioteki Kocuj DI

Pojawiła się nowa wersja biblioteki Kocuj DI. Zmieniono w niej nazwy interfejsów i poprawiono drobne nieścisłości w dokumentacji.