Opis

Autor Najnowsza wersja Problemy Oczekujące prośby o pociągnięcie danych Licencja Status budowy Status pokrycia kodu Punkty za jakość Całkowita ilość pobrań

SensioLabsInsight

Niniejszy pakiet jest zgodny z PSR-1, PSR-2 and PSR-4. Jeżeli zauważyłeś niezgodność, proszę abyś wysłał poprawkę przez prośbę o pociągnięcie danych ("pull request").

Pobierz 1.2.0

Instalacja

Przy użyciu Composera:

$ composer require kocuj/di

Wymagania

Następujące wersje PHP są obsługiwane przez tą wersję:

 • PHP 7.0
 • PHP 7.1

Dokumentacja

W niniejszej dokumentacji zakłada się, że zaimportujesz przestrzenie nazw dla biblioteki Kocuj DI używając następującego kodu:

use Kocuj\Di\Di;
use Kocuj\Di\Service\ServiceType\ServiceType;

Aby użyć biblioteki Kocuj DI musisz najpierw zainicjalizować ją:

$di = new Di();

Utworzy to obiekt biblioteki Kocuj DI. Możesz utworzyć więcej obiektów Di, ale nie jest to zalecane. Lepszym rozwiązaniem jest utworzenie większej ilości kontenerów DI, co zostanie wyjaśnione w dalszej części niniejszej dokumentacji.

Po skonstruowaniu, zmienna $di będzie zawierała jeden kontener do wstrzykiwania zależności, które możesz pobrać używając następującego kodu:

$defaultContainer = $di->getDefault();

Możesz też utworzyć więcej kontenerów:

$myContainer = $di->create();

Możesz także utworzyć nowy kontener bazujący na już istniejącym kontenerze używając następującego kodu:

$otherContainer = $di->copy($myContainer);

Od tego momentu możesz używać nowego kontenera używając metod na zmiennej $myContainer. Jednakże niniejsza dokumentacja będzie używała domyślnego kontenera do wyjaśnień dotyczących używania biblioteki Kocuj DI.

Po utworzeniu kontenera (domyślnego lub innego), możesz dodać serwisy do niego. Istnieją dwa typy serwisów:

 • współdzielony ("shared") - serwis, który będzie skonstruowany tylko raz, tak jak we wzorcu projektowym "singleton";
 • standardowy ("standard") - serwis, który będzie konstruowany przy każdym użyciu.

Aby utworzyć serwis, możesz użyć następującej metody: add(ServiceType $serviceType, string $id, string $source, array $arguments = []): ContainerInterface

Argument $serviceType może być jednym z następujących:

 • aby utworzyć serwis współdzielony - new ServiceType(ServiceType::SHARED);
 • aby utworzyć serwis standardowy - new ServiceType(ServiceType::STANDARD).

Jeżeli chcesz pominąć argument $serviceType, możesz użyć jednej z następujących metod:

 • aby utworzyć serwis współdzielony - addShared(string $id, string $source, array $arguments = []): ContainerInterface;
 • aby utworzyć serwis standardowy - addStandard(string $id, string $source, array $arguments = []): ContainerInterface.

Argument $id jest identyfikatorem utworzonego serwisu. Wszystkie identyfikatory są automatycznie zmieniane na format "camelCase". Pamiętaj, że wewnątrz jednego kontenera możesz być tylko jeden serwis o wybranym identyfikatorze.

Argument $source to w pełni kwalifikowana nazwa klasy dla serwisu. Dobrą praktyką jest użycie notacji "::class" w tym miejscu.

Na przykład, aby dodać serwis współdzielony z klasy \Services\Service z identyfikatorem "someService", użyj następującego kodu:

$myContainer->addShared('someService', \Services\Service::class);

Jednakże, najlepszą funkcjonalnością biblioteki Kocuj DI jest automatyczne rozwiązywanie zależności pomiędzy serwisami. Aby użyć tej funkcjonalności, powinien być przynajmniej jeden argument wysłany do konstruktora serwisu. Miejscem do wykonania tego jest argument $arguments.

Każdy argument w $arguments zawiera tablicę z jednym elementem z indeksem "type" i z drugim z innym indeksem, który zależy od wartości ustawionej w indeksie "type". Element z indeksem "type" zawiera nazwę typu argumentu.

Istnieją dwa typy argumentów:

 • "service" - ten argument określa serwis z tego samego kontenera; aby ustawić serwis do pobrania, musi istnieć drugi element w tablicy z indeksem "service" zawierającym identyfikator serwisu;
 • "value" - ten argument określa wartość; aby ustawić tą wartość, musi istnieć drugi element w tablicy z indeksem "value" zawierającym tą wartość.

Na przykład, aby dodać serwis współdzielony z klasy \Services\OtherService z identyfikatorem "otherService", który posiada konstruktor __construct(\Services\Service $service, bool $status) i wymaga, aby $status był ustawiony na true, użyj następującego kodu:

$myContainer->addShared('otherService', \Services\OtherService::class, [
  [
    'type' => 'service',
    'service' => \Services\Service::class
  ],
  [
    'type' => 'value',
    'value' => true
  ]
]);

Kolejność dodawania serwisów nie jest ważna, ponieważ podczas konstrukcji serwisu wszystkie zależności będą automatycznie rozwiązane.

Aby pobrać obiekt serwisu, możesz użyć następującego kodu:

$myContainer->get('otherService');

lub:

$myContainer->getOtherService();

Dodatkowo możesz sprawdzić typ serwisu używając następującej metody: getType(string $id): ServiceType. Możesz też sprawdzić, czy serwis istnieje w kontenerze używając następującej metody: has($id): bool.

Przykład użycia biblioteki:

<?php

use Kocuj\Di\Di;

// initialize DI container
$di = new Di();
// get DI container
$container = $di->getDefault();
// set DI services
$container->addShared('input', InputService::class);
$container->addShared('output', OutputService::class);
$container->addStandard('main', Main::class, [
  [
    'type' => 'service',
    'service' => 'input'
  ],
  [
    'type' => 'service',
    'service' => 'output'
  ]
]);
// execute
$container->get('main')->display();

Więcej informacji możesz uzyskać przeglądając przykłady dołączone do projektu lub zaglądając na stronę internetową projektu.

Testowanie

$ vendor/bin/phpunit

Współpraca

Proszę zobaczyć informacje o współpracy w celu uzyskania szczegółów.

Bezpieczeństwo

Jeżeli odkryłeś jakikolwiek problem z bezpieczeństwem, proszę abyś się ze mną skontaktował używając formularza kontaktowego na stronie internetowej projektu, zamiast zgłaszać publiczny błąd.

Licencja

Licencja MIT. Proszę zapoznać się z plikiem licencji (tylko w języku angielskim), aby uzyskać więcej informacji.

Czy mogę Cię wynająć do innych projektów programistycznych?

Tak! Zobacz moją domową stronę internetową kocuj.pl lub po prostu pozostaw mi informację używając formularza kontaktowego.